София 1619, кв. Княжево
бул. "Цар Борис III" № 315
029571108
Записване за консултация

Фактори в заздравителния процес на белезите

  • Възраст

 

Старите хора и малките бебета формират по-незабележими белези, докато раните на подрастващите, младите и зрелите хора със стегната кожа образуват постоянни белези. Вероятно тези разлики произтичат от свойствата на кожата и по-специално от нейната еластичност и стегнатост.

 

  • Раса и кожна пигментация

 

Хората от различните раси образуват различни проблемни белези. Тази разлика се изявява особено ясно при хората с тъмна кожа - китайци, индийци, маори, африканци и даже хора от Близкия Изток. Всички тези групи образуват хипертрофични белези в сравнение с хората от Северна Европа например. Причината е неизвестна, но вероятно се крие във възможностите за организация и заздравяване на пигментираната кожа. Вероятно поведението на повредените клетки е различно при хората с тъмна кожа.

 

Докато причините за тези разлики не станат известни, хирурзите трябва да бъдат предпазливи при препоръчване на операции на хората с тъмна кожа и винаги трябва да ги предупреждават за вероятността от постоперативен белег. Съществува риск от развитие на увеличаване или нарастване на кожната пигментация около раната или мястото около наранената кожа, било то инцидентно или хирургично.

 

  • Напрежение на кожата

 

Това е най-важният фактор. Кожата е като двупосочен разтегнат материал, който поддава повече в едната посока отколкото в другата. В посоката, където поддава по-малко, тъканните фибри са по-напрегнати, имат по-малко разтегнатост от срещуположните на тях. Това означава, че нараняванията или разрезите, направени в тази посока на напрежение, по-трудно заздравяват. Ето защо мястото на разреза е най-важно за определяне на начина, по който ще заздравее раната и какъв белег ще остане.

 

Хирурзите днес използват тази информация, за да подпомогнат заздравителния порцес и да намалят белега. Например при отстраняване на тумор по протежение на фибрите, където това е възможно.

 

Инцидентни рани в правилната посока могат да заздравеят от самосебе си и с относително малък белег. Ако обаче раната е в другата посока, по-вероятно е да се получи забележим постоянен белег, независимо че е старателно зашит и наблюдаван.

 

Други фактори, определящи заздравителния процес са:

  • Местоположение
  • Позиция спрямо строежа на кожата
  • Вид на раната
  • Генетични фактори
  • Опъване
  • Здравина на зарастването

Консултацията за скриване на проблемни белези с хирург е първата стъпка, която да предприемете при желание за промяна. Вашият хирург ще Ви разясни възможностите.