София 1619, кв. Княжево
бул. "Цар Борис III" № 315
029571108
Записване за консултация

Вашата реконструкция на гърдата

Реконструкцията на гърдата е силно индивидуална процедура. Различните техники за реконструкция на гърда предлагат различни предимства. При избора на подходящ курс на лечение се взимат предвид анатомията на пациента, неговите предпочитания и препоръките на хирурга.
Техниките, при които се използват ламба, водят до по-естествено усещане на гърдата и се прилагат, когато останалите след мастектомията тъкан и мускул са незначителни. Разрезните линии са забележими както на реконструираната гърда, така и на местата-донор. Възстановяването е по-продължително. Съществува и вероятност от частична или пълна загуба на ламбото в следствие на недобро заздравяване.
Понякога след мастектомията остава тъкан от гръдната стена, достатъчна да покрие импланта. Поставянето на имплант почти винаги изисква ламбо техники или тъканно разширяване. При реконструкцията чрез тъканно разширяване, възстановяването е по-лесно, но самият реконструктивен процес е по-дълъг. След поставянето на експандера (разширителя) е необходимо той да се пълни неколкократно чрез вътрешна клапа, което осигурява постепенното разширяване на тъканта и създаването на здрава тъкан. Това налага посещения при Вашия пластичен хирург в разстояние на повече от 4-5 месеца. Ако експандерът не служи като постоянен имплант, след изпълнение на неговата функция той се отстранява чрез оперативна намеса.
Реконструкцията на гърдата завършва с реконструкция на зърното и ареолата

Реконструкцията може да се извърши еднократно или на няколко етапа в зависимост от използваните техники за реконструкция на гърда, предприетото лечение и времевите рамки, в които искате да постигнете желаните резултати. Цялостната реконструкция обикновено се постига чрез множество процедури в продължение на няколко месеца.